Perustulon myyminen Suomen puolueille

Kokoomus logo
Kokoomuksen logo on suojeltu. Suomen ja Murican tekijänoikeuslait myöntävät “fair use” eli “reilu käyttö”-oikeudet. Ei harhaanjohtavuuksia, ei ongelmia. Logo of Kansallinen Kokoomus is protected by copyright and is fair use under Finnish and Murican law. No scamstery moves, no problems.

Kokoomus lienee haastavin joten käsitellään se ensimmäisenä tietenkin:

Ekonomistin kielellä asian ydin sanotaan
   "Työvoimakustannukset kasvaa ihan törkeen paljon."
mikä johtaa siihen että
"pääoman investoinnista vastineena saatavat tulovirrat laskevat jos työvoimakustannukset nousevat"
 
mutta rehti ekonomisti toteaa vielä että
"Kapitalismi kriisiytyy automaatioon menetettävän työtulon poistumisen takia."
ja näemme että se rehti ekonomisti jatkaa
"...perustulo ratkaisee tämän."
Tässä vaiheessa paantuneimmankin Kokomuslaisen suusta livahtaa toteavalla intonaatiolla sanottu “niiiin.” ja deal is ready to close paitsi jos ten-ninety.

Red flag made with 2-D vector graphics program
“Harmaa on hyvä väri.” ~ Ismo Alanko “Niin on punainenkin.” ~ Apteekkari Jubohi Ismolle. Used under CC-BY-SA 3.0 from Wikimedia Commons. Click picture for uploader credit. Is Homie Ssolbergj

 

Seuraavaksi Kommaristit ja listaan voidaan ynnätä demarit, vasurit ja kaikki muut vasemman näkökulman oletuksena selektoivat otukset ja niiden lurkkailu ja spiikkailumestat.:

ekonomisti lisää vielä:
"...ja työväen ahdingon työllisyyden menettämisessä automaatioon."
Kommaristi ei ole tyhmä. Kommaristi kokee perustulon omaksi asiakseen ja ei tarvitse ekonomistia kertomaan sitä hänelle. Homma on niin selvä että kommaristi näkee että “lapsikin näkee tämän.”
Följande patient prkl. Apteekkari Jubohilla ei ole koko päivää aikaa hoitaa sivupisneksiä.

Keskusta

Logo of Suomen Keskusta
Samma legalese som för Kokoomus
"Ai maaseutu piti pitää asuttuna? No perustulo ja sit jengi voi ajaa jotain Uberii tai Haxii muutaman tunnin kun kaikki landella edullisessa omakotitalossa asuvat ajokortittomat ei luota robottikutsubussiin vieläkään."

~ Apteekkari Jubohin hyllystä kohdasta “Miten perustulo myydään Keskustalle?”


Kristillisdemokraatit logo
Ja kiitämme Herran lisäksi myöskin Wikimedia Commonssin ylläpitäjiä jos kuva näkyy sekä tekijänoikeuslain säätöön osallistuneita tahoja.

Kristillisdemokraatit

 "Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille."

~ Jeesus (Luuk. 6:31)

 

 


RKP

Svenska folkpartiet i Finland logo
Svenska folkpartiet i Finland logo är protegerad. Finska och Muricanska lag ger “fair use”, “rejäl anvädning” rätt. Ingen scämming, ingen problem. Tackar uplådare.
"Se Samlings Parti, Kommarister, Pirater, Persut, Kristiskademokrater och Keskusta och i andan av stocknmannismen vi tillsätter lite här som finns inte i finska tekster: Villkorslös Grundinkomsten sparar pengar när man behöver inte sysselsätta Sossun altså nästan alla sossu och många FPA får spark just som dom sku få. Sossun inte går till fattigdom därför and hon/han/hen också får villkorslös grundinkomst. C'est practique, n'est pas?"

~ Apotekare Jubohi på sossun


Vihreat - De Gröna logo
Logo suojeltu. Reilu käyttö sallittu. Älä leikkaa sitä sademetsää.

 

Vihreät – De Gröna

 

"Nykymuotoinen kapitalismi on kriisi itsessään jos luonnonsuojelu otetaan tarkasteluun mukaan. Planeettoja on vain yksi mutta ahneita monta. Perustulon salliessa täysautomaatio-, itsepalveluautomaatio- ja ihmispalveluinnovaatioiden kehittämisen leppoisammalla tahdilla ja talouspaineella talous siirtyy materiaalisesta eksperientaalisempaan suuntaan. Veikkaisin että Äiti Maa arvostaisi."

Apteekkarin hyllystä kohdasta “Miten perustulo myydään Vihreille?”


Piraattipuolue

Piraattipuolue logo
Piraattipuolueen logo piratoitu piraateilta suomen tekijänoikeuslait nullaten mennen tullen. Piratoi takasin.
"Tulevaisuuden päämäärä on täystyöttömyys jotta kaikki voivat piratoida."

~ Apteekkarin väärentämä täysin aito ja väärentämätön “Arthur C. Clarke sitaatti”. All reserves are righted.


Persut

Perussuomalaiset logo
Suojeltu logo. Reilu käyttö tekijänoikeuslain mukaisesti.
"Oikeestaan kerrotaan tässä totuus ja todetaan että konsensus kansan riveissä on se että sossut ja kelan byrokraatit on ihan paskoja ammatteja ja niille pitäis antaa potkut laajassa määrin jolloin ne tipahtaisivat pehmeästi perustulopatjan päälle."

Migration of various free social media from GNU/Linux server to server

Migration procedure for moving various free social media from a GNU/Linux to another GNU/Linux system and end results

Consumium free social medias and Consumerium consumer empowerment effort
Current logo for Consumium free social media services and Consumerium – Enhancing Consumer Informedness – effort

This is the record for what went well and what didn’t go well in the process of migrating the *.consumium.org sites (except https://c.consumium.org, that’s in Espoo)

This migration was completed on 2016-06-09. I would like to extend a warm  you to https://TransIP.eu for showing compassion in my predicament and offering to credit me some of the costs incurred by requiring 2 servers for a period of a time.

<spam>Their operation is really top-notch and I have never had outages with them that I would not have been responsible. Ever since I started hosting free social media with them in July 2013 the service has been outstanding and their control panel does include ability to take snapshots of system disks and a VNC just in case someone is not comfortable working with cli. The first time I saw the VNC in the control panel and it started to show the Debian GNU/Linux white-on-black bootup in my browser I was impressed.. Then it moved to run level 6 and I was naturally like “Whoa! It can do that!”. TransIP.eu is maybe not the most inexpensive hosting guys out there at the moment but I tell you their service level and its consistency are worth all the extra money. SSD system disks are spaceous and very fast and just as soon as http://maidsafe.net/  starts I’ll be purchasing at least one 10€ unit of 2,000GB big storage (which can be grown to 400,000GB, slightly under 400TB). Scp’ing between 2 servers in the same data center in Netherlands I was able to clock 101 Mbit/s speed. That is almost a gigabit / second, normal HDD couldn’t handle that.</spam>

Debian8 -> Debian8 migration of 4 free social media instances. Debian GNU/Linux, Nginx for web server, MariaDB for RMDBS and ruby, PHP and python as langauges the services run on

Migration of diaspora* to a new server

 • https://d.consumium.org (how to install diaspora* freesome on Debian GNU/Linux)
  diaspora* is the biggest and best known of the free social media. It has innovative features though is somewhat limited due to the creators thinking really hard about protecting the consumer from possible privacy related threats. The software is high quality and reliable. It uses a asymmetric sharing arrangement that is diametrical to twitter’s

  The original raison d’être for the old server called Debian7. The name is not very well chosen and misleading since the machine was dist-upgraded to Debian8 stable without hick-ups. Diaspora* was originally installed in July 2013 which at the time took couple of days

 • Grabbed the database, app/views/home and public/uploads and inserted those into place and the pod looks fine now after the migration.
 • Email was more of an hassle and is covered in a separate paragraph you’ll find down this page.

Migration of GNU social to a new server

 • https://social.consumium.org (how to install GNU social freesome) (How I originally installed GNU social)
  GNU social is a no-nonsense microblogging platform that is simple to grasp. Unfortunately it does not work very at the moment.

  – GNU social is a handy microblogging service.This instance was installed in 2016. Should pose no problems. MySQL was replaced with MariaDB during installation of this with no problems. Update: GNU social migration was the first one to be done. Grabbed the database (which contains the confs) and the ‘avatar’ and ‘files’ directories. Shut down. Put those in place and restart web server and GNU social was up with apparently all the old information from the previous box.

 • If you are getting an Error 400: After the migration the GNU social has been doing the same thing as before.. It often when trying to microblog gives an error “400”. Here one just needs to know to hit ctrl-r, no need to even hit ctrl-a ctrl-c, ctrl-r, ctrl-v as the software preserves what was written into the textbox.

Interesting point about Hubzilla and Friendica

Friendica and Hubzilla leverage the same instructional capital and best-practice which leads to that their installation instructions have many portions in common.


Migration of Hubzilla to a new server

 • https://hub.consumium.org – (how to install Hubzilla freesome)
  Hubzilla is a very high quality software and it has always worked just like the label said. It’s use of channels is intuitive as a way of interacting with other people.

  This will probably not have the old database restored because when I originally installed this I didn’t realize the point is to have many many channels but just one login. Of course it might be possible to restore the database but manipulate it so that the Consum(er)ium relevant channels would be under the same user

 • Well I did restore the old database.
 • Pretty much everything that was needed for installation of Hubzilla was already there. Just needed to run ‘sudo aptitude install mcrypt php5-mcrypt’ and installed the Hubzilla, Stopped Nginx and dropped in the database and the user uploads located in /var/www/hubzilla/store and it seems to work fine.

Migration of Friendica to a new server

https://friendica.consumium.org (how to install Friendica free social media)

Friendica is the least learning curve free social media solution for the people escaping Facebook more and more often.

the freesome of least steep learning curve for the people who want to free themselves of Facebook every now and then.

 

Friendica migration did not require copying over more than just the database as Friendica saves the uploaded files in the database and not flat file system.


Dealing with outgoing and incoming email

Getting email arrangements to work in a safe and reasonable way is by no means as easy as one may think at start. diaspora* email was configured to use SMTP over a TLS encrypted hop over to https://gandi.net‘s SMTP server. Took a while to figure out but I am guessing this will make the email look better to spam filters as the “origin” is under the same domain as the machines given in the MX records in DNS to be the Mail eXchange servers for consumium.org

‘sudo aptitude install sendmail’ installs sendmail, an MTA this is apparently all that is needed for PHP’s mail()-function to work.The migration plan (and how it went)

(Note: to lazily get all the dependencies and hope there wasn’t old junk you could follow this post http://juboblo.gr/index.php/2015/12/02/original-howto-migrate-gnulinux-to-bigger-disk-with-clean-install-and-grab-all-apt-gettable-software-settings-and-files/)

Migration of system settings

 • Update services to latest version so you get the same exact version when you reinstall each service from latest release [✔]
 • Grab TLS key and cert – Remember to keep the key safe [✔] (note: exposing the server.key usually kept in /etc/ssl/private is very dangerous as it will expose all communications encrypted with that key)
 • Grab firewall settings allowing traffic to 22, 80 and 443 [✔] NMAP security scanner is great copyleft free tool for looking at this. tip: ‘nmap localhost’ inside the firewall and ‘nmap the IP address” from outside the firewall will be very useful scans for verifying firewall settings.
 • Grab confs:
 • /etc/nginx/nginx.conf [✔]
 • /etc/nginx/sites-enabled/nginx.conf [✔]
 • Grab home dir [✔]
 • Grab logs [✔]
 • /var/log/nginx/access.log [✔]
 • /var/log/nginx/error.log [✔]
 • Then decided to grab all of /var/log into a .tar.gz, Is only logs, cannot hurt and  [✔]
 • Mass grab /etc and /var/www for later reference when the old server is recycled and resources returned to cloud.
 • Get new server. [✔] Remember to install an ssh server when installing the software or you’ll be unable to access via ssh. Only if hosting guys provide a Virtual Network Console you can fix this problem there
 • Add self to sudoers [✔]
 • Restore home dir contents [✔]
 • Install Nginx [✔]
 • Put logs, key, cert and nginx.conf in place [✔]

Repeat following steps for each service

 • Install dependencies [✔]
 • Install new service clean [✔]
 • NOTIFY USERS THAT NOW IS FEW HOURS OF DATA LOSS IF YOU POST Better idea: When all is ready with the new installation in place and you are thus ready to start the DNS change propagation tell people that the database will be frozen when the old machine is “unreachable” due to the DNS already pointing to the next machine.
 • Grab databases. Each database separately. [✔]
 • Grab user uploaded content and the custom landing page for d* [✔]
 • Insert grabbed database, confs, landing page, user uploaded content. [✔]

Installation of Hubzilla alongside diaspora* and GNU social

I just set into propagation the subdomain for installation of Hubzilla.  Hubzilla logo here

Also goings ons include moving DNS records from Espoo hosting guys to Gandi.net.

Consum(er)ium #freesome users can therefore anticipate short outages today (2016-03-07) and tomorrow as I improve by introducing the 3rd contender heavily in the #freesome game:

 • https://github.com/redmatrix/hubzilla/blob/master/install/INSTALL.txt

Updated this WordPress and installed the wp-gnusocial plugin

The wp-gnusocial plugin automates cross-posting of posts from this #wordpress onto my #GNUsocial account. I’m @juboxi@social.consumium.org

Join #freesome at https://social.consumium.org or any other federated node listed here to discuss the posts and to connect with me.

GNU social is a promising up-and-coming federated #freesome network and naturally the software

 

Karaoke showdown: muvika.com vs. sin.ga

I’m trying out 2 competing #karaoke services at the moment.

* http://www.muvika.com/site/fi/ (fi and en) based in Espoo, Finland

* https://sin.ga/en (en, es, fi, it, sv) served from Amazon Web Services (AWS cloud)

Both have 1 month free trial after which it starts costing.

I will update this post once I have adequately assessed both. I’m looking at catalogue, technology, titling and audio track friendliness (backup singers).

A cost free option is to just stick “artist songname karaoke” into Youtube and hope for the best. You will find many English language songs with good quality karaoke titling with this.

Original HOWTO migrate GNU/Linux to bigger disk with clean install and grab all apt-gettable software, settings and files

#HowTo #ByJuho – How to install clean GNU/Linukka aka. GNU/Linux onto bigger laptop 2.5″ HDD and all your apt-get’table applications and document and configuration files from an older smaller disk to bigger?

Curious Tux
Curious Tux pic courtesy of https://pixabay.com/en/penguin-tux-animal-bird-cute-158551/

#needsudo not gonna work without sudo rights

#need $20 USB-to-SATA casing and a screwdriver

#alternative similar effect producing method is to use the casing and use dd  to move partitions around and Gparted to resize them.

# what it doesn’t do? It doesn’t move password file so this will no work for a system then one user. It does not move /root-directory contents in case there is something there and it does not move any server software set-up except for the apt-gettable software.


 

# Run in the old GNU/Linukka to get complete list of # ‘apt-get install’ed packages onto packages.list
‘dpkg –get-selections > packages.list’

# Move this packages.list file (no need to compress it. it is few tens of kilobytes long) to the

# Now you could try
‘sudo dpkg –set-selections < packages.list’
straight ahead but for me it complained about not finding obviously existing packages such as ‘apache2’ so I consulted the dpkg man page

# So first run
‘ sudo apt-get install dselect’
# and run
‘sudo dselect update’

# and you will get the latest fullest catalogue of apt-gettable software from the repositories

# Now you are ready to set dpkg (Debian PacKaGe management) selections from the file
‘sudo dpkg –set-selections < packages.list’

# now install all packages that were set in the previous command from packages.list. This is obviously going to take a some time but you’re almost there.

‘sudo apt-get dselect-upgrade’

# You can now use your favourite method of recovering your files stored in /home are restored

#I didn’t just mount the old /home partition. Instead I put it into a USB-to-SATA casing and used that to connect the HDD into the freshly installed system and copied them over.

# Alternatives are using a 3rd (removable) HDD to move the files or upload to server or cloud and download to new system.

# recursively copying all directories from the old /home partition

‘sudo cp /media/username/UUIDgoeshere /home -R’

Refugee reception and integration game vs. redistribution game (FIN and ENG)

Yesterday I heard someone describe a weird game on irc: Went approximatelly like this:

Refugee reception and integration game

Countries compete in how well they perform in integrating the asylum seekers, refugees and immigrants. Then the countries that took less asylum seekers pay the countries that took more based on how many they took and how they performed in the integration game.
Redistribution game by Jan-Claude Juncker ?

In the thoughts of Jan-Claude Juncker I am troubled by the possiblity it could mean that they start scorecarding the refugees and the ones with best scores can nearly freely choose their country and the worst off have to go to their least favourite country and guarantee that everyone is pissed off.

Eilen kuulin oudosta pelistä irkissä: meni suunnilleen näin:

Pakolaisten vastaanottopeli ja integrointipeli

Maat kilpailevat maassa asuvien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien integraatiossa. Sitten maat jotka ovat ottaneet vähemmän pakolaisia maksavat niille maille joissa on otettu pakolaisia sen mukaan kuinka paljon ovat ottaneet ja kuinka hyvin ne ovat pärjänneet integraatiopelissä.

Jan-Claude Junckerin uudelleenjakelupeli

Näissä Jan-Claude Junckerin ajatuksissa mua huolestuttaa että ne rupee pisteyttään pakolaisia ja parhaat pisteet saaneet saavat valita maansa ja paskimmat pisteet saaneet joutuvat siihen maahan johon ne vähiten halusivat jolloin kaikkia varmasti vituttaa

Free safety innovation by Juho: Brake lights that flash 10-15Hz if person really steps on the brake

brake-light#free #safety #innovation http://ByJuho.fi #2015

Brake lights are a good idea. They stop accidents from happening. What if brake lights were made so that they burn steady red if moderate braking but if the person really steps on the break, for one reason or another then the lights would flash at 10-15Hz.

The additional strain on visual sense is minimal and I put my bets on that this would decrease bumper-benders and even serious serial collisions and cost practically nothing to implement if the legislators just picked up on this.

Retweet, like and employ Jubo-Jubo. Even shortest of contracts are sought. Billing with VAT or employment contract is ok.

Series: Featured sites on consum(er)ium development wiki main page – #1- The hunger site

First site I will review in this blog is The hunger site. Every click donates over a cup of food ( USian measure, about 400ml or 4dl ) of basic #staple food such as wheat, barley, rye, oat, rice or corn to people of the 800+ mln that go to be hungry and malfed.

This is a definitely a good algorithm for TheHungerSite: click once a day, on all computers you can. Clicking on the advertiser ads provides more food.

The hunger site has been up ever since the 90’s. I remember it since the 1998. The Hunger Site was added to the Main Page on 15:39, 24 April 2012‎ . It was the #3rd site that was added.

The hunger site logo
The hunger site logo

http://thehungersite.greatergood.com/clickToGive/ths/home

( Lowest Troll note: Now if just could give them some onions, oil and water to their pan and stove the trolls would be doing the meal happy dance while http://develop.consumerium.org/wiki/User:Juboxi/Kitchenblog#Consu-stew cooks )